آشنایی با کرایولیپولیز

کرايوليپوليز يک روش نوين وغير تهاجمي حذف چربي هاي اضافي موضعي است که در آن از جراحي ،ليزر وساکشن استفاده نمي شود .اين روش به تائيد FDAرسيده و دائمي و موثر بودن آن به اثبات رسيده است .آنچه کرايوليپوليز را سايز روشهاي درمانهاي متمايز مي کند استفاده از تکنولوژي سرما همراه با واکيوم جهت کاهش سايز بافت چربي است،همچنين تعداد جلسات کم در حد يک تا سه جلسه، برگشت ناپذيري وغير تهاجمي بودن آن است .

سرما چگونه اثر مي کند ؟
سلولهاي چربي در دماهاي پايين حساس تر از بافت عصب عضله وعروق هستند و به سرعت کريستاليزه مي شوند .به اين ترتيب با کاهش دما سلولهاي چربي در منطقه مورد نظر آسيب ديده و مي ميرند وطي هفته هاي بعدي از طريق سيستم لنفاتيک از بدن دفع مي شوند .

حين درمان چه اتفاقي مي افتد ؟
پس از انتخاب موضع مورد نظر ،اوپراتور پروب دستگاه را روي ناحيه قرار مي دهد .سپس پوست وچربي زير آن توسط واکيوم به داخل پروب کشيده مي شود وبيمار احساس مکش،فشاروخنکي ميکند .

يک جلسه درمان چقدر طول مي کشد ؟
براي هر ناحيه بين 45تا يک ساعت زمان نياز است .اگرنواحي بيشتري را در نظر داريد ممکن است تا 4 ساعت زمان لازم باشد.زمان کاربا دستگاه متناسب با نياز شما تعين مي شود .

ايا کرايوليپوليز واقعا اثر بخش است ؟
بله ، مطالعات نشان داده که در بين روشهاي غير تهاجمي (يعني بجز ساکشن وليپوليزر وليپوماتيک )،کاهش چربي موضعي درروش کرايو ليپوليز موثرترازساير روشهاست. در يک جلسه کرايوليپوليزکاهش حجم 20-40 در صدي مشاهده ميشود که قابل ملاحظه است البته نتايج از فردي به فرد ديگر متغير است وبستگي به ضخامت چربي اضافي وسبک زندگي بيمار ، بعد از انجام کرايوليپوليزدارد .افرادي که تمايل دارندحجم بيشتري از چربي موضعي را كم كنند ،مي توانند بعد از 3 ماه دوباره کرايوليپوليز را در همان ناحيه تکرار کنند تاکاهش بيشتري ايجاد شود .

حسي که موقع درمان در انسان ايجاد مي شود چگونه است ؟
در دقايق اول کار يا دستگاه شما فشاروسرماي شديدي را حس مي کنيد .اين حس به مرور کم ترمي شود وبسياري از مردم حين درمان مطالعه مي کنندويا با گوشي موبايل خود مشغول مي شوند، ويا حتي چرت مي زنند .

ايا نياز به موادمکمل ورژيم غذائي وبرنامه ورزشي است ؟
خير نيازي به هيچ گونه قرص ويا مواد مکملي نيست .احتياجي به رژيم و ورزش نيست يعد از درمان انگيزه بيشتري براي مراقبت از خود وسلامت خود ايجاد مي شود .

آيا نتايج دائمي عستند ؟
وقتي شما دوره درمان کرايوليپوليز را طي مي کنيد چربي ها موضعي شما حذف مي شوند. مادامي که شما وزن خود راتوسط رژيم متعادل و ورزش حفظ مي کنيد نتايج پايدارند.

چه افرادي کانديداي مناسبي براي اين روش هستند ؟
افرادي که چاقي موضعي دارند ونه اضافه وزن زياد براي اين روش مناسبترند.کرايوليپوليز جهت درمان چاقي کاربردندارد وفقط جهت کاهش حجم چربي هاي موضعي مثل پهلوها ،رانها،شکم،بازوهاوکمر استفاده ميشود.اين روش برخلاف ليپوساکشن در بيماريهاي قلبي عروقي وکبدي وکليوي نيز قابل انجام است .

با توجه به حجم انبوه دستگاهاي کرايوليپوليزي که اخيرا وارد کشور شده است بيماران بايد دقت کنند که از اين دستگاه فقط در مراکز درماني معتبر وتخصصي استفاده کنند.دستگاه ها بسيار متفاوت بوده وبنابراين اثربخشى آنها هم کاملا متفاوت است .دستگاهي واقعا موثراست که هم از واکيوم وهم سرماي 10- درجه سانتيگراد در آن استفاده شود واين مشخصات را در کاتالوگ دستگاه مي توان براحتي مطالعه کرد. البته منوط به اينکه نام دستگاه وشرکت سازنده را بدانيد دستگاههايي که دماي 10- سانتيگراد نداشته باشند ويا بدون واکيوم باشند اثر بخشي ندارند.

تفاوت اصلي اين روش با ساير روشهاي چيست ؟
در اين روش از ليزر ،سوزن و ساکشن استفاده نمي شود وفرد مي تواند بلافاصله به سر کار خود برگردد .اين روش بيشتر براي افرادي انتخاب مي شود که تمايل به انجام ليپوساکشن ويا ليپوليزر ندارند واز درد وعوارض گريزانند وهمچنين مي خواهند با هزينه کمتر به نتايج مطلوب برسند .

البته ليپوليزر ،ليپوساکشن وليپوماتيک نتايج فوري دارند وچربي هاي اضافي در يک جلسه ازبدن خارج مي كنند.ولي در کرايوليپوليز فرد نياز به صبر وتحمل بيشتر دارد تا به تدريج چربي اضافي که توسط کرايوليپوليز کريستاليزه شده از بدن دفع شود .

عوارض اين روش چيست ؟
معمولا کاملا بدون درد است ولي گاهي تورم ،کبودي مختصر ،قرمزي،حس مورمورشدن ويا بي حسي در ناحيه مشاهده مي شودکه گذرا است وبعد از چند روز از بين مي رود.

آيا باکرايوليپوليز مي توان لاغر شد ؟
شايد شنيده باشيد که حتي اگر20 کيلو چربي هم از بدن شما خارج کنند وبرنامه صحيح غذايي نداشته باشيد وپرخوري کنيد دوباره چاق مي شويد . بنابراين به اين اميد نباشيد که بدون رعايت اصول تغذيه و وورزش هميشه از وزن ايده آلي برخوردار باشيد .ولى براى حذف چربيهاى موضعى كرايوليپوليز دستگاه فوق العاده اي است وشايد انگيزه اي شود که شما بيشتر به تغذيه و ورزش خود اهميت بدهيد .