بهترین فواصل زمانی مابین دفعات انجام کرایولیپولیز

متاسفانه اکثرهمکاران پزشک من در رابطه با بحث کرايوليپوليز تجربه چنداني ندارند واز آنجايي که شرکتهاي وارد کننده دستگاه کرايوليپوليز هم چون علم و دانش لازم را ندارند پس از فروش دستگاه کرايوليپوليز پزشکان را با دنيايي از ابهامات و مشکلات علمي رها کرده و پزشکان هم بدون اينکه علم کافي و تجربه لازم را در زمينه کرايوليپوليزداشته باشند وارد رقابت با همکارانشان ميشوند و اين مسئله باعث ميشود که وارد مشکلات بسيار زيادي شوند واز آنجايي که يک رفرانس علمي قابل اعتمادي هم در کشور وجود ندارد باعث ميشود که با انجام اشتباهات کاري زيادي هم بيمارانشان جواب خوبي نگيرند و هم گاها باعث شوند که سوختگي پوستي به بيمارانشان وارد کنند ونيز باعث ايجاد کبد چرب شوند وتمام اين مشکلات به علت اين است که پزشکان بدون اخذ گواهينامه رانندگي پشت ماشيني بنام کرايوليپوليز مينشينند وچون علم کافي و لازم را ندارند باعث تصادف حين رانندگي ميشوند در اين رابطه بايد عرض کنم که يکي از اشتباهات بسيار بزرگ و شايعي که همکاران پزشکم مرتکب ميشند و باعث ميشوند که بيماران جواب خوب و راضي کننده اي نگيرند اين موضوع است که برنامه انجام کرايوليپوليز را بصورتي طراحي ميکنند که بيمارانشان طي سه جلسه متوالي وبا فاصله زماني اندک مراجعه کنند و شش نقطه از بدنشان را کرايوليپوليز نمايند ودر نتيجه در اثر آزاد شدن حجم زيادي از چربيها و وارد شدن اين چربيهاي آزاد شده به کبد باعث توليد کبد چرب ميشوند پس نتيجه اين اشتباه کاري چيزي نيست جز عدم رضايت بيمارانشان چون افراد چاق براي لاغري مراجعه ميکنند اما چيزي را که پزشک به آنها داده است يک کبد چرب ميباشد

از اشتباهات ديگري که بسيار زياد تکرار ميشود اين مطلب است که همکاران پزشکم زماني را که براي گذاشتن هر پروب روي بافت چربي انتخاب ميکنند حدود 45 دقيقه خواهد بود و متاسفانه خبر ندارند که اين زمان اصلا زمان خوبي نيست وبا اين تايمهاي کاري اصلا نميتوانند بافت چربي را فريز کنند پس جمله معروفي را که ورد زبان همکارانم شده است را ميگويند که شما تا دوماه دوره انتظار داريد وپس از دو ماه شروع به لاغر شدن خواهيد کرد اما نميدانند که کرايوليپوليز اينچنين نيست واگر تاثير لازم را کرده باشد بايد از دو روز بعد لاغري را مشاهده نمايند و دفع چربيها را ببينند وبعد از چهارده روز بايد ضخامت چربي ناحيه مورد نظر حدود بيست الي سي ميليمتر کاهش داشته باشد تا پس از اين مدت هم بيمار و هم پزشک از انجام کار رضايت کافي داشته باشد اما متاسفانه وقتي زمان انجام کار را پزشکان در حد 45 دقيقه انتخاب ميکنند حاصلش بيشتر از اين نتيجه نخواهد بود پس نتيجه علمي اين مطلب اين است که اگر پزشکي بخواهد بيماري را کرايوليپوليز موفق کند حداقل زمانيکه بايد انتخاب کند 80هشتاد دقيقه است وباتوجه به ضخامت بافت چربي ممکن است که در برخي موارد به 120دقيقه هم برسد پس باتوجه به اين توضيحات مشخص ميشود که چرا در مراکزي که کرايوليپوليزشان 100درصد موفق است علتش چيست چون با اين زمان کافي هرنوع بافت چربي کاملا فريز شده و حداقل کاهش ضخامت چربي 50الي 60درصد ميباشد در حاليکه در اکثر سايتها ذکر کرده اند که نتيجه کرايوليپوليزشان حداکثر تا26درصد بوده است ونکته مهم اين است که براي تاييد اين ادعا از رفرانس هاي خارجي بهره ميگيرند ولي در مطب خودشان تاکنون حتي به اين آمار 26درصدي هم دست رسي پيدا نکرده اند وهرکسي که بعد از 4ماه مراجعه ميکند واز اينکه هيچ تاثيري نديده است در جواب ميگويند که ماگفته ايم که تاثير کرايوليپوليز حداکثر تا26 درصد است ولي براي شما که اصلا جواب نگرفته ايد حتما بدن شما به اين روش جواب نميدهد ومتاسفانه خود همکاران گراميم هيچگاه به اين نکته نرسيده اند که شايد روش انجام کرايوليپوليز ايشان از اول اشتباه بوده است وبايد در اين رابطه يک بازنگري کلي داشته باشند. هزينه کرايوليپوليز
منبع: دهباشي