تعداد جلسات مجاز کرایولیپولیز و زمان کاهش سایز

معمولا بسياري از مراجعين سوال مي کنند چند بار مي توانند از کرايوليپوليز اسفاده کننند و کرايوليپوليز تا چند بار براي يک منطقه قابل تکرار است؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت هر فرد نهايت بين 3 تا 4 مرتبه مي تواند از اين دستگاه براي يک منطقه استفاده نمايدالبته با فاصله زماني 3 تا 4 ماه و به هيج عنوان نبايد براي يک منطقه که تازه کرايو کرده ايم زير 2 ماه کرايو انجام شود.مثلا اکر شما شکمتان را کرايو کرده ايد و دوباره ميخواهيد شکمتان را کرايو کنيد بهتر است 3 تا 4 ماه بعدکرايو کنيد و به بدنتان فرصت دهيد تا چربيهايي را که قبلا کرايو کرده ايد از بدنتان دفع کنيداکر منطفه جديدي را مي خواهيد کرايو کنيد و و قبلا مناطق ديگر را کرايو نکرده ايد محدوديت زماني وجود ندارد و در يک روز مي توانيد چند منطفه مختلف را کرايو کنيد.

از چه زماني بعد کرايولبپوليز بايد انتطار کاهش سايز را داشته باشيم؟
کرايوليپوليز يک روش غير تهاجمي براي کاهش چربي و تخريب آن مي باشد . در اين روش بوسيله سرما چربيهاي بدن تخريب مي شود ولي هيچگونه سوراخي در بدن ابجاد نمي شود و چربيهاي تخريب شده از بدن تخليه نمي شود فرق اين روش با روشهاي ديگر غير تهاجمي بودن اين روش و عدم ايجاد سوراخ و در نتيجه بي خطر بودن آن است.در نتيجه منطقي است که در همان جلسه هيج گونه تغيير سايزي ايجاد نميشود .

بدن هر بافتي که بميرد و يا ضربه بخورد يا ويروس به آن حمله کند يا بوسيله سرما تخريب شود بوسيله سلولهاي سيستم ايمني از بدن از طريق ادرار عرق مدفوع دفع مي نمايد و اين کار در طي چند ماه انجام مي شود و بدن به عنوان مثال ،نمي تواند 3 کيلو چربي فريز شده را 1 شبه دفع کند.هقته اول و دوم به دليل هجوم سلولهاي ايمني به بافت فريز شده منطقه کرايو شده ورم مي کند، ولي از هقته اول و دوم که ورم ازبين مي رود کاهش سايز را حس مي کنيد و قابل اندازه گيري است.

البته در در کرايو هاي قديمي يا 2بعدي ،ورم تا 3 هقته نيز ممکن است طول بکشد ولي در کرايوهاي جديد و 4 بعدي که مجهز به ليزر همزمان هستند به دليل افزايش جريان لنف به دليل ليزر ورم سريعتر ازبين مي رود و بسياري از بيماران از همان هقته اول کاهش سايز دارند.بديهي است هر گونه قول به مريض مبني بر کاهش سايز در همان جلسه بعد کرايو صرفا تبليغ دروغين است بلافاصله بعد کرايو يا روز بعد چطور مي توانيد تمام چربيها را دفع کنيد مگر اينکه بدن شما را سوراخ نمايند که در اين روش ما اصلا سوراخي در بدن ايجاد نمي کنيم.

بلافاصله بعد از کرايو که هنوز هيج دفعي نداريد چربيها نمي توانند از بدن غيب شوند. به ياد داشته باشيد اين روشها معجره نمي کنند و بايدجربيها از بدن دفع شود تا کاهش سايز ايجاد شود.در هر روشي بايد منطقي فکر کرد و بر اساس دلايل علمي به بيماران قول داد.قولهاي افراطي و دروغين قثط باعث عدم جلب رضايت بيماران و بي اعتمادي انها کلا به مرکز و روشهاي درماني مي شود.
منبع: http://www.armitaclinic.ir/
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
پایگاه خبری زیست آنلاین
خدمات شنوایی سنجی