تمرینات کیگل برای تنگی واژن

تمرينات کيگل باعث تقويت عضلات پاييني لگن خاصره و ماهيچه هايي که در هنگام زايمان کشيده شده اند ، خواهد شد .اين تمرينات حتي به لذت بيشتر جنسي ( ارگاسم شديدتر ) نيز منجر خواهد شد چراکه باعث قوي‌تر شدن و بيشتر انعطاف پذير شدن ماهيچه ها خواهد گرديد. اين تمرينات کيسه مثانه را هم سفت‌تر خواهند کرد که درنتيجه شما ديگر چکه هاي ادراري نخواهيد داشت. نکته اينجاست که به هر حال اين تمرين خود واژن را تنگ نخواهد کرد بلکه در حقيقت ماهيچه هاي ورودي دهانه واژن را تنگ‌تر خواهند کرد. تنگي واژن


روش تمرينات کيگل

در زمان ادرار ،بدون استفاده از دست ماهيچه هايتان را جمع کنيد تا جايي که جلوي ادرار را به مدت 4 ثانيه بگيريد و بعد دوباره رها کنيد تا ادرار جاري شود. تمرينات کيگل بر روي ماهيچه هاي بخش پاييني لگن خاصره فشار وارد کرده و آنها را تمرين مي دهد.

(در حالت بدون ادرار و طبيعي ) اگر مي خواهيد که چک کنيد تا مطمئن شويد که به ماهيچه به درستي فشار مي‌آوريد ، مي توانيد يک يا دو انگشت تميز خود را داخل واژن کنيد و بعد شروع به سفت کردن ماهيچه نماييد. اگر احساس کرديد که به انگشتتان فشار وارد مي‌شود حتي به اندازه خيلي کم ، مشخص مي‌شود که شما در مسير درستي حرکت مي‌کنيد

پنج تا ده بار در روز ، به مدت ده دفعه اين‌کار را انجام دهيد .اين کار بين هشت تا ده هفته زمان خواهد برد تا شما بتوانيد نشانه هاي پيشرفت را مشاهده کنيد اما تحمل کنيد و بدانيد که قطعاٌ نتيجه خواهد داد چراکه اساس کار کيگل هم ، مثل همه تکنيک‌هاي وزنه برداري و بدن‌سازي براي تاثير به زمان نياز خواهد داشت. ميله هاي هالتر واژن هم براي اين مسئله تاثير گذار خواهد بود.
اگر تمرينات کيگل را بطور مستمر و پيگير انجام داديد ولي هيچگونه تغييري را مشاهده نکرديد روش‌هاي ديگري نيز وجود دارد که به آن اشاره مي کنيم

مخروط واژن : اين يک جسم نسبتا وزن دار مي باشد و در اندازه هاي پنبه هاي دوران قائدگي، که با وارد کردن آن درون واژن بايد سعي کنيد که آن را نگاه داريد.افزايش وزن اين اجسام به مرور باعث قوي تر شدن ماهيچه هاي واژن مي‌گردد. ابتدا از وزنه سبک شروع خواهد شد و دوبار در روز به مدت 15 دقيقه به ماهيچه هاي واژن فشار وارد مي‌گردد. زماني که خود را در نگهداري وزنه توانا ديديد وزن وزنه را افزايش دهيد .