تنگ شدن غیر ارادی واژن هنگام سکس

علت سوزش و درد هنگام نزديکي چيست؟ چرا برخي خانمها رابطه جنسي دردناک را تجربه مي کنند؟ بزرگي آلت تناسلي مرد يا تنگي واژن زن، کدام عامل سبب درد و سوزش مي شود؟

رابطه جنسي دردناک بيشتر از هر چيزي بخاطر تنگ شدن واژن خانمهاست. تنگ شدن غير ارادي واژن خانمها هنگام رابطه جنسي را “واژينيسموس” گويند. اين موضوع سبب درد زياد هنگام رابطه جنسي و گاهي مانع دخول آلت تناسلي مرد مي شود. در اين مقاله پاتوق 2000 به علل و انواع واژينيسموس و درمان آن مي پردازيم

اغلب زنان، واژينيسموس را به صورت انقباض و درد ناگهاني، در هنگام نزديکي، توصيف مي کنند. اين مشکل ناشي از انقباض خود به خود و غيرارادي عضلات کف لگن است و اراده فرد در آن نقشي ندارد. اين واکنش ممکن است در معاينه زنانه نيز ظاهر و مانع ورود اسپکولوم – وسيله معاينه داخلي – به داخل واژن شود.
از نظر پزشکي، اين وضعيت نتيجه گرفتگي غيرارادي مداوم يا مکرر عضلات يک سوم خارجي واژن است که مانع مقاربت جنسي و سکس مي شود. اين وضعيت ممکن است به صورت مشکل پايدار براي دخول رخ دهد. با وجود اينکه زن موافقت خود را ابراز يا حتي براي انجام دخول، تلاش مي کند، واژينيسموس، در شديدترين حالت مي تواند نزديکي و دخول را غيرممکن سازد و منجر به درد شديد شود.
در برخي موارد اين انقباض به حدي شديد است که باعث بسته شدن خود به خود پاها و انقباض شديد همه بدن، افزايش ضربان قلب، تنفس و افت فشار خون شود. در حال حاضر منابع علمي دلايل واضحي را براي واژينيسموس مشخص نکرده اند. بايد گفت عمده ترين علت اين اختلال، علل رواني است. به نظر مي رسد تجربه دردناک و انتظارات منفي درباره دخول واژينال، مثلا ترس از پارگي و خونريزي شديد، موجب بروز افکار ترسناکي در ذهن فرد مي شود که به دنبال آن، ترس از دخول و درد همراه با مقاربت ايجاد مي شود و زن براي مقابله با اين ترس، از همه فعاليت هايي که مربوط به دخول واژينال است پرهيز مي کند.
تلاش هاي گهگاه زن و همسرش براي دخول واژينال، با انقباضات واکنشي عضلات لگن روبرو مي شود که مانع دخول خواهد شد و عدم توانايي دخول، به نوبه خود باعث تشديد افکار و انتظارات منفي مي شود. معمولا هر چه تلاش براي ادامه فعاليت جنسي بيشتر باشد، پاسخ واکنشي شدت بيشتري مي يابد و درد و سفتي تشديد مي شود. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
پایگاه خبری زیست آنلاین
خدمات شنوایی سنجی