تنگ کردن واژن بدون عمل جراحی

تمرينات کيگل باعث تقويت عضلات پاييني لگن خاصره و ماهيچه هايي که در هنگام زايمان کشيده شده اند ، خواهد شد .اين تمرينات حتي به لذت بيشتر جنسي ( ارگاسم شديدتر ) نيز منجر خواهد شد چراکه باعث قوي‌تر شدن و بيشتر انعطاف پذير شدن ماهيچه ها خواهد گرديد. اين تمرينات کيسه مثانه را هم سفت‌تر خواهند کرد که درنتيجه شما ديگر چکه هاي ادراري نخواهيد داشت. نکته اينجاست که به هر حال اين تمرين خود واژن را تنگ نخواهد کرد بلکه در حقيقت ماهيچه هاي ورودي دهانه واژن را تنگ‌تر خواهند کرد.
در اين روش مشابه نگه داشتن ادرار، واژن را جمع کرده و پس از 30ثانيه دوباره ريلکس ميکنيد و اين کار را روزانه 3دفعه و هر دفعه 30 تا 40 بار تکرار ميکنيد.
به گزارش مجله پاتوق 2000 در زمان ادرار ،بدون استفاده از دست ماهيچه هايتان را جمع کنيد تا جايي که جلوي ادرار را به مدت ? ثانيه بگيريد و بعد دوباره رها کنيد تا ادرار جاري شود. تمرينات کيگل بر روي ماهيچه هاي بخش پاييني لگن خاصره فشار وارد کرده و آنها را تمرين مي دهد.
(در حالت بدون ادرار و طبيعي ) اگر مي خواهيد که چک کنيد تا مطمئن شويد که به ماهيچه به درستي فشار مي‌آوريد ، مي توانيد يک يا دو انگشت تميز خود را داخل واژن کنيد و بعد شروع به سفت کردن ماهيچه نماييد. اگر احساس کرديد که به انگشتتان فشار وارد مي‌شود حتي به اندازه خيلي کم ، مشخص مي‌شود که شما در مسير درستي حرکت مي‌کنيد.

تنگي واژن با وزنه مخروط واژن
مخروط واژن به گزارش مجله پاتوق 2000 يک جسم نسبتا وزن دار مي باشد و در اندازه هاي پنبه هاي دوران قائدگي، که با وارد کردن آن درون واژن بايد سعي کنيد که آن را نگاه داريد.افزايش وزن اين اجسام به مرور باعث قوي تر شدن ماهيچه هاي واژن مي‌گردد. ابتدا از وزنه سبک شروع خواهد شد و دوبار در روز به مدت ?? دقيقه به ماهيچه هاي واژن فشار وارد مي‌گردد. زماني که خود را در نگهداري وزنه توانا ديديد وزن وزنه را افزايش دهيد . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی