تنگ کردن واژن به روش فمی لیفت تا چه مدت دوام دارد؟

اگر چه ميزان دوام و موثر بودن روش تنگ کردن واژن با فمي ليفت به عوامل مختلفي مانند تعدد رابطه جنسي ، استفاده از وسايل کمکي !!! ، نحوه و روشهاي مختلف رابطه جنسي و … بستگي دارد، ولي به طور ميانگين اين روش حداقل دو سال و بيشتر همچنان اثر بخش و لذت آور است . پس از آن نيز در صورت نياز ميتوانيد اين روش را تا دستيابي به حداکثر لذت جنسي تکرار کنيد.

پرسش: آيا استفاده از فمي ليفت با ساير درمان ها و يا مصرف داروها تداخلي ايجاد ميکند ؟
پاسخ :
استفاده از فمي ليفت هيچ تداخلي با ساير درمان هاي غير مرتبط با دستگاه تناسلي و ادراري ندارد. در صورتيکه داراي هر گونه بيماري در دستگاه تناسلي و يا مثانه خود هستيد، بهتر است ابتدا اين بيماري ها را درمان کرده و سپس اقدام به استفاده از فمي ليفت کنيد.

پرسش : آيا استفاده از فمي ليفت براي کساني که عمل جراحي مثانه يا رکتوم انجام داده اند ممنوع است ؟
پاسخ :
به طور کلي استفاده از فمي ليفت براي کساني که عمل جراحي مثانه يا رکتوم انجام داده باشند منعي ندارد مگر اينکه براي اين افراد از Mesh استفاده شده باشد.