رژیم لاغری سریع و فعالیت بدنی

اگر در حال حاضر هم ورزش می کنید و قصد دارید در کوتاه مدت لاغر شوید، باید بر میزان ورزش خود بیافزایید. یک پژوهش معتبر نشان می دهد که برای کاهش وزن، یک ساعت ورزش متعادل مورد نیاز است.
از آنجایی که قلب بیشترین کالری را می سوزاند، ورزشهایی که سبب فعالیت زیاد قلب می شوند برای کاهش وزن بهترین گزینه می باشند. اما پس از آن باید چند ساعت در هفته را به ورزش های قدرتی اختصاص دهید. برای اینکه بیشترین میزان چربی را بسوزانید، سعی کنید پس از گرم کردن بدن فعالیت های ورزشی انجام دهید که باعث تعرق شود و به مدت یک ساعت تمام به فعالیتهایی که به موجب عرق ریختن می شود ادامه دهید.
البته تقریباً همه می توانند هر روز یک ساعت ورزش کنند، اما شدت این فعالیت ها به وضعیت آمادگی جسمانی افراد بستگی دارد. کارشناسان توصیه می کنند برای کاهش اسیب های احتمالی، شدت این فعالیت ها به تدریج افزایش یابد. اگر نتوانستید ورزش های قلبی انجام دهید، توصیه می شود هر هفته حداقل دو بار ورزش های قدرتی انجام داده و بر روی بیشتر گروه های عضلانی بدن خود کار کنید.
منبع: WEBMD.com 

سلامت و زیبایی