زمان مناسب برای کرایولیپولیز

بهترين زمان براي کرايوليپوليز چه موقعي است؟
اگر مراسم خاصي داريد يا برنامه خاصي داريد تا در 1ماه آينده لاغر شويد کرايوليپوايز به درد شما نمي خورد.توجه کنيد بعد از کرايو 3 الي 4 هفته ممکن است ورم کنيد و تازه شما مي توانيد بعد از گذشت 3 هفته از درمان تغييرات را مشاهده کنيد و بعد از دو ماه نتايج شگفت آوري را شاهد هستيد. اما بدن شما کماکان پروسه دفع چربي را تا 4 الي 6 ماه بعد از درمان ادامه مي دهد. و نتيجه کامل درمان بعد 4 ماه قابل درمان است.پس اگر برنامه خاصي داريد يا براي عيد مي خواهيد لاغر شويد 3 الي 4 ماه قبل ،اقدام کنيد تا در زمان مورد نظر به اندام دلخواه برسيد.

نتيايح درمان پس از چه مدت بعد از کرايوليپوليز قابل مشاهده است؟
البته نتايج درمان بسته به منطقه متفاوت است در ناحيه پشت سينه يا کول و گردن بعد 1 هقته از درمان تعييرات قابل مشاهده است ودر ناحيه بازو بعد گذشت 2هفته از درمان تغييرات را مشاهده کنيد در ناحيه شکم و پهلو و پاها بعد از 3 هفته از درمان تغييرات را مشاهده کنيد

بهترين مناطق براي کرايوليپوليز چه موقعي است؟
بهترين منطقه براي کرايو ليپوليز منطقه پشت سينه کولها پهلوشکم بازو است

چه مناطق براي کرايوليپوليز مناسب نيستند؟
ناخيه ساق پا وسينه تا يه جال براي کرايو تاييد نشده اند . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی