عوارض احتمالی روش درمانی لیپوماتیک چیست؟

اگر ليپوماتيک درست انجام شود، واقعا عارضه و خطر خاصي نخواهدداشت.
خطر آمبولي چربي با استفاده از اين روش، تقريبا صفر خواهد بود.
ارتعاش هايي که کانول هاي ليپوماتيک داخل بافت چربي دارند، باعث مي شود از کنار عروق خوني فرار کنند بنابراين خطر خونريزي بسيار پايين و در حد صفر خواهدبود.
البته خطر آمبولي چربي در روش ليزر ليپوليز هم تقريبا صفر است زيرا عروق خوني، تحت تاثير ليزر و حرارت آن، کواگوله (منعقد) مي شوند و احتمال آمبولي چربي را از بين مي برند. هزينه ليپوماتيک
با اين حال اگر فردي که ليزر ليپوليز را انجام مي دهد، به اندازه کافي ماهر نباشد و درمان را بيش از حد ادامه بدهد، مي تواند خطر سوختگي، تغيير قوام و رنگ پوست را براي بيمار ايجاد و ظاهر نامناسبي در آن قسمت از پوست بدن ايجاد کند در حالي که اين خطر در روش ليپوماتيک، به وجود نمي آيد.
منبع: بيوطب 

سلامت و زیبایی