عوارض احتمالی روش درمانی لیپوماتیک چیست؟

اگر لیپوماتیک درست انجام شود، واقعا عارضه و خطر خاصی نخواهدداشت.
خطر آمبولی چربی با استفاده از این روش، تقریبا صفر خواهد بود.
ارتعاش هایی که کانول های لیپوماتیک داخل بافت چربی دارند، باعث می شود از کنار عروق خونی فرار کنند بنابراین خطر خونریزی بسیار پایین و در حد صفر خواهدبود.
البته خطر آمبولی چربی در روش لیزر لیپولیز هم تقریبا صفر است زیرا عروق خونی، تحت تاثیر لیزر و حرارت آن، کواگوله (منعقد) می شوند و احتمال آمبولی چربی را از بین می برند. هزینه لیپوماتیک
با این حال اگر فردی که لیزر لیپولیز را انجام می دهد، به اندازه کافی ماهر نباشد و درمان را بیش از حد ادامه بدهد، می تواند خطر سوختگی، تغییر قوام و رنگ پوست را برای بیمار ایجاد و ظاهر نامناسبی در آن قسمت از پوست بدن ایجاد کند در حالی که این خطر در روش لیپوماتیک، به وجود نمی آید.
منبع: بیوطب 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی