لیپوماتیک بهتر است یا لیزر لیپولیز

همانطور که مستحضريد ليزرليپوليز به دليل ضعف در ازبين بردن چربي ها قدرت پاييني در ليز چربي ها دارد و در واقع باعث کربونيزه شدن يا زغالي کردن ها چربي ها مي شود وبه همين دليل ليزر ليپوليز فقط براي ازبين رفتن چربي ها با حجم کم مناسب است در حاليکه در ليپوماتيک براي ازبين رفتن حجم هاي حدود 2000 سي سي ولي درزمان بسيار طولاني کاربرد دارد.

در ليزر ليپوليز خالص خطر آمبولي نداريم ولي به دليل ضعف ليزرليپوليز و همراهي با دستگاه ساکشن خطر آمبولي بالا مي رود البته در دستگاههاي ويبريشن مثل ليپوماتيک به دليل تحريک ترومبوز هاي عمقي و خطرات ضربه ناشي از ويبريشن احتمال آمبولي به شدت بالا است.

درجمع بندي کلي ليپوماتيک از ليزر ليپوليز بهتر است.