لیپوماتیک و زیبایی صورت

ليپوماتيک و اثر آن در زيبايي و ليفت صورت :
نتايج بسيار رضايت بخشي که توسط ليپوماتيک در رفع سريع و آسان غبغب حاصل شده است بر کسي پوشيده نيست . آنچه متخصصين مشاهده نموده اند تاثيرات شگفت انگيز تخليه چربيهاي قسمت تحتاني صورت که ناشي از سن و افتادگي صورت مي باشد همزمان با رفع غبغب مي باشد. در اين روش همزمان با غبغب ، چربيهاي قسمت تحتاتني صورت که باعث ايجاد ظاهري نامناسب ميگردد نيز خارج ميگردد و به دليل اثر ليفت کنندکي قوي دستگاه ليپوماتيک پوست ناحيه مورد درمان نيز کاملا ليفت شده و اثرات شگفت آوري را بوجود مي آورد که با مشاهده نمونه تصاوير بيماراني که بدين شکل درمان شده اند مويد اين ادعا مي باشد.