لیپوماتیک و عوارض آن

ليپوماتيک جديد ترين و بي عارضه ترين روش تخليه چربيهاي اضافي بدن مي باشد که بدليل اثر همزمان ليفت کنندگي آن نتايج شگفت انگيزي به همراه داشته است . در اين روش ناصافي و سوختگي پوست ديده نمي شود و خطر ايجاد آمبولي در آن صفر مي باشد و تا کنون موردي از آن در جهان گزارش نشده است .
اما عوارضي نيز براي ليپوماتيک بيان شده است که خوشبختانه همگي بسيار جزئي و قابل پيشگيري مي باشد که شامل موارد زير مي باشد:
? - حساسيت به ليدوکايين
اين مشکل در کسانيکه سابقه اي از حساسيت به اين ماده يا مواد مشابه داشته اند قابل شناسايي و پيشگيري مي باشد.
? - خونريزي و کبودي در کسانيکه داروهاي ضد انعقاد خون مانند آسپرين ، وارفارين و .. مصرف مي کنند که با توجه به نوع دارو مي بايست از مدتي قبل از ليپوماتيک آن را قطع کرد.
? - عفونت
عفونت محل منافذ ايجاد شده در ليپوماتيک با رعايت شرايط کامل استريلزاسيون در کلينيک و نيز ضدعفوني مناسب آن توسط بيمار بسيار نامحتمل است مگر آنکه بيمار دچار بيماريهاي مزمن همراه با کاهش سيستم ايمني مانند ديابت شديد ، بيماريهاي مزمن اتوايميون مانند لوپوس پيشرفته و .. بوده و يا از داروهاي تضعيف کننده سيستم ايمني مانند کورتون ، داروهاي ضد سرطان استفاده نمايد.
? - مسموميت با داروهاييکه در ليپوماتيک مورد استفاده قرار مي گيرد به خصوص ليدوکايين
براي کاستن از اين خطر عملکرد کبد بسيار اهميت داردبنابراين بيماراني که دچار نارسايي کبد مي باشند نبايد از ليپوماتيک استفاده نمايند و داروهايي که باعث اختلال کارکرد کبد مي شوند نيز مي بايستي مدتي قبل از ليپوماتيک قطع شوند که اين داروها شامل تتراسيکلين ، کوتريموکسازول ، آميودارون ، سايمتدين ، فلوکونازول ، فلوکساتين و .. مي باشد . البته در صورتي اين داروها تاثيرگذار مي باشند که به مدت طولاني مصرف گردند و مصرف کوتاه مدت آنان بي تاثيرند.
? - تجمع آّب ناشي از عدم تخليه مناسب مايع و بسته شده زودهنگام منافذ که همراه با سفت شدن قسمتهاي کوچکي از محل ليپوماتيک مي باشد. اين مشکل در صورت همکاري مناسب بيمار جهت ماساژ مناطق ليپوماتيک شده قابل پيشگيري مي باشد ضمنا در صورت وقوع بعد از مدتي جذب خواهد شد و حتي قابل تخليه مي باشد.