مکانیسم کرایو لیپولیز

کرايو ليپوليز يک پيشرفت غير منتظره, داراي تاييديه FDA و روش غير تهاجمي است که به طور موثر چربي و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف مي کند. نتايج برجسته و قابل توجه از کاهش بافت چربي و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان نشان مي دهد . آنچه کرايو ليپوليز را از روش هاي درمان ديگر متمايز مي سازد استفاده از تکنولوژي سرما همراه با خلا وفشارمنفي وکيوم جهت کاهش سايز چربي ,حذف سلولهاي چربي , تعداد جلسه کم (يک جلسه), برگشت ناپذيري و غير تهاجمي بودن آن است.
در طول درمان با اين روش يک اپليکاتور غير تهاجمي , سرماي کنترل شده را همراه با خلا ناشي از وکيوم به طور کاملا دقيقي به مناطق هدف درمان مي رساندو سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف مي کند. هنگاميکه سلولهاي چربي درخلا و فشارمنفي در معرض سرما قرار مي گيرند,سرما آغازگر فرآيند طبيعي چربي و سلولهاي چربي مي گرددکه ضخامت لايه چربي منطقه تحت درمان را کاهش مي دهد.نتيجه کاهش در برآمدگي و حجم چربي قابل مشاهده در تمام بيماران است.
در واقع کرايو ليپوليز يک فرآيند حذف سلولهاي چربي بدون صدمه به پوست و ساير بافتهاي بدن ناشي از سرماي همراه با خلا ووکيوم است.

مکانيسم کرايو ليپوليز(Cool Sculpting) چيست؟
سلولهاي چربي سرماديده دستخوش پديده آپپتوزيس مي گردند(در آپپتوزيس فشردگي کروماتين در حد مرحله 2 است). در واقع آپپتوزيس مرگ برنامه ريزي شده سلول چربي است که ضخامت لايه چربي به طور موثري کاهش مي يابد.

آيا کرايو ليپوليز داراي FDA است؟
بلي, کرايو ليپوليز تاييديه FDAرا کسب کرده است.

آيا کرايو ليپوليزهمراه با ليزر است؟
خير,در کرايو ليپوليزبه هيچ عنوان از ليزر استفاده نمي شود.

چگونه دستگاه اصلي کرايو ليپوليز را از تقلبي تشخيص دهيم؟
به طورکلي دستگاههاي کرايو ليپوليز اصل پارس گروپ مجهز به سيستم هاي ايمني پيشرفته مي باشند که انواع تقلبي فاقدآن مي باشد, ضمنا سرمايي که دستگاههاي اصلي توليدمي کنند واقعي مي باشند درحاليکه دستگاههاي تقلبي عدد غيرواقعي برروي ال سي دي دستگاه نشان مي دهد به طورمثال در دستگاههاي تقلبي ممکن است منفي 10 يا 11 نشان داده شود ولي سرماي توليد شده مثبت 5 باشد و فقط مهندسين پارس گروپ مي توانند بعداز تست دستگاه باابزارهاي پيشرفته, تقلبي بودن دستگاه را مشخص کنند.
متاسفانه سودجويان, افراد قاچاق کننده دستگاههاي تقلبي يا چندکلينيک استفاده کننده ازدستگاه تقلبي با گمراه کردن بيماران با گفتن اين جمله که : دستگاه تقلبي و غير تقلبي نداريم ممکنه کيفيت و کارايي دستگاه ها با هم متفاوت باشه .و مهم اوردن پايين دما تا منهاي يازده درجه هست,تقلبي بودن دستگاه خود رانشان داده است
اين اشخاص به دنبال سودجويي بوده و اصلا اهميتي به سلامت بيماران نمي دهند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی