نکات مهم در مورد درمان با دستگاه کویتیشن

?- در استفاده ار کاويتاسيون بخصوص در مد پيوسته، بايد مراقب Overheating شدن موضع باشيد
?- مي توانيد برخي مواد محلول در آب نظير کافئين، ويتامين ث و فسفاتيديل کولين را به ژل اضافه کنيد و از اثرات فونوفورزيس درمان بهره ببريد.
?- در هر قسمت از موضع درمان بيش از 5-10 دقيقه کار نکنيد.
?- روي هر بيمار در هر جلسه درماني بيش از 90 دقيقه کار نکنيد.
?- فاصله زماني بين جلسات درماني را کمتر از چهار روز تنظيم نکنيد. (فواصل يک هفته اي توصيه مي شود.)
?- بهترين بيماران کانديد کويتيشن سنين 25 تا 55 سال است و به شرط انتخاب درست بيمار و اجراي صحيح درمان، کاهش قابل توجهي در سايز بعد از جلسه اول قابل انتظار است.
?- يادآوري اينکه بخشي از کاهش سايز به دليل تجمع آب و ادم بافتي برمي گردد ليکن مي توان با درناژ لنفي آن را دوباره به شرايط طبيعي برگرداند.
?- همراه سازي درمان با ورزش و رژيم و ماساژ نتايج بهتري ايجاد مي کند.
?- کاويتاسيون را هرگز روي استخوان استفاده نکنيد.
??- در صورت احساس ناراحتي بيمار ژل را افزايش يا وات را کم کنيد.

کنترانديکاسيون هاي کاويتاسيون
بارداري، شيردهي، پيس ميکر قلبي، وجود پروتز يا ايمپلنت فلزي در موضع درمان، نواحي حساس مانند سر گردن، نواحي نزديک به استخوان ها، چشم و بيضه، کانسر، هرنوع عفونت فعال يا سيستميک ( سل، پسوريازيس، تب و... ) بيماري هاي کبد و کليه، اختلالات عروقي ( ترومبوفلبيت و واريس )، وجود ضايعه در موضع درمان، بالا بودن چربي خون، اختلالات ارثي و موارد ناشناخته.