پاهای خوش اندام و لاغری موضعی پاها

آيا مي توانيد يک ساق پاي حجيم رازيباتر کنيد؟يا آيا مي توانيد ساقي لاغر داشته باشيد و آنرا تقويت کنيد؟
مواردي که شما براي لاغر کردن پاهايتان به آن نياز داريد نوشته شده توسط مارتيکا هينردر لاغري موضعي

سوال:
مي خواهم رانهايم را شکل دهم.کدام تمرين ماهيچه هاي ران را تقويت مي کند؟ همچنين آيا هيچ روشي براي بهبود پاهايم وجود دارد؟
پاسخ:
مانند بيني،قسمت هاي تحتاني و بيشتر بخش هاي ديگر بدن، شکل ساق پاها نيز با هم تفاوت دارد.نه تنها تفاوت هايي در ميزان چربي بدن که در بخش پاييني پاها ذخيره مي شود وجود دارد بلکه تفاوتهايي نيز در ساختار عضلات ساق پا نيز وجود دارد.
عضلات ساق پا از يک باريکه بافت عضلاني تشکيل مي شود که توسط تاندون به استخوان ران در نقطه بالايي آن متصل مي شود و به استخوان پاشنه در قسمت پايين از طريق تاندون آشيل متصل مي شود.ميزان توده ماهيچه اي و بافت تاندون متفاوت است.برخي از افراد بافت ماهيچه اي دارند که تا حد کمي گسترش پيدا کرده است و به قوزک پا نزديک است، و برخي ديگر تاندون هاي نازک تر و يا کلفت تر دارند.اين تغييرات شخصي تعيين کننده اندازه و شکل قسمت پاييني پا است

"تغيير ناگهاني شکل ساق پا ممکن است مشکل باشد چون جنبه هاي معيني از اين آناتومي ممکن است تغيير ناپذير باشد."

چه مقدار چربي وجود خواهد داشت که همچنين به ضخامت يا تعريف ظاهر ساق پا و قوزک اختصاص پيدا مي کند.(براي افرادي که نمي دانند "بزرگي قوزک" کلمه اي تحقير آميز براي قوزک باشد که ممکن است به بقيه قسمت هاي پا نيز گسترش يابد)همچنين، برخي از شرايط پزشکي ممکن است باعث تشکيل مايعاتي در بدن در بخش پاييني پا مي شود که ممکن است همچنين اندازه قوزک يا ساق پا را افزايش دهد.
شکل دادن ساق هاي پا:
آيا مي توانيد يک ساق پاي حجيم رازيباتر کنيد؟يا آيا مي توانيد ساقي لاغر داشته باشيد و آنرا تقويت کنيد؟
ممکن است مشکل باشد که به سرعت شکل ساق پا را تغيير دهيم چون جنبه هاي معيني از اين آناتومي ممکن است تغيير ناپذير باشند.براي مثال، اگر شما تاندون آشيل کوتاهي داشته باشيد،با توجه به تعريف،اين عضله در بخش پاييني پا گسترش پيدا مي کند و ممکن است پا کلفت تر به نظر برسد. بلند تر کردن تاندون امري نا ممکن است.
در حالي که توده عضلاني مي تواند از طريق تمرين هاي مربوط به افزايش وزن افزايش يابد، چه ميزان عضله ساق پا مي تواند تشکيل شود اين امر بستگي به تعداد فيبرهاي عضلاني و نوع آنها دارد.
نوع فيبر عضلاني تا حد زيادي در بين افراد مختلف متفاوت است و اين به دليل ژنتيک انها است.اگر شما درصد بالاتري از فيبر نوع يک را داشته باشيد، که به عنوان نوعي با حرکت آهسته ناخته مي شود، ممکن است توده عضلاني کوچکتري را به دليل اين فيبرها داشته باشيد اين فيبرها به اندازه فيبرهاي نوع 2 حجيم نمي شوند(نوع حرکت سريع)به همين نحو، اگر ساق پاي شما در حال حاضر عضلاني است،ممکن است که اين امکان وجود نداشته باشد که تمايل کمتري وجود داشته باشد که عضلاني باشد(کم کردن زياد وزن ، که منجر به از دست دادن بافت عضلاني مي شود)
هنوز، هيچ مشکلي نيست که چه نوع از فيبر غالب عضلاني در قسمت پاييني پاي شما وجود دارد، يا ساختار آن چگونه است، شما مي توانيد مقدار و قدرت ساق پاي خود را با تمرينات گوناگون افزايش دهيد، اين تمرين ها شامل تمرين هايي مانند پريدن يا دويدن مي شود،مانند تمرين هاي استقامتي همچون کشيدن ساق پا.

ميزان چربي موجود در بخش پاييني پاي شما بر روي ضخامت آن تاثير دارد.کاهش چربي بدن توسط انجام تمرين هاي هوازي بطور روزانه و يا خوردن و مصرف کردن کالري کمتر ممکن است چربي را کاهش دهد. اما کم بودن چربي بدن ممکن است باعث شود مقاومت بيشتري را نسبت به کاهش از خود نشان دهد.اين امر با توجه به زياد بودن چربي ديده مي شود.
يک مورد وجود دارد که خواهان افزايش آن هستيم و آن اين است که بدن شما چگونه به نظر مي رسد، نکته ديگر اين است که تثبيت و ثبات را در بخش ديگري از بدن ببينيم.خطري در بررسي بخش هاي بدن شما با مشاهدات ميکروسکوپيک وجود دارد چون شما تصوير بزرگتري را از دست مي دهيد.اگر ساقهاي پاي عضلاني داشته باشيد که بخواهيد آن را لاغر کنيد اما مشکلات زيادي در طي زمان خواهيد داشت، بنابراين سعي کنيد قدرت پاهاي خود را افزايش دهيد و بدانيد چگونه به شما اين امکان را مي دهد که از نظر ورزشي بهتر عمل کنيد.اگر ساقهاي لاغر داريد و لاغر تر از آن چيزي هستند که شما انتظار داريدف هر کاري را که مي توانيد براي تقويت آنها انجام دهيد، اما همچنين بر روي آن با پذيرش آن تمرکز کنيد، تا اينکه آنها را با ديده انکار نگاه کنيد.ديد شما به ديگران تصويري کلي است، نه مجموعه اي از بخش هاي مختلف بدن.اگر شما اندامي متناسب داريد و متناسب هستيد، و لبخندي برروي لب داريد، کاملا" خوب به نظر خواهيد رسيد.
سيمرغ