پدهای آنتی فریز کرایولیپولیز

يکي از لوازم ضروري و واجب براي انجام يک کرايوليپوليز موفق داشتن يک پد آنتي فريز با کيفيت عالي ميباشد چون وظيفه مهم پدهاي آنتي فريز در واقع اولا باعث انتقال سرما از روي پوست به زير پوست وسپس به عمق بافت چربي ميباشد پس با توجه به اين وظيفه مهمي که دارد بايد از جنس يک رساناي قوي باشد چون همانطور که ميدانيد هر موادي در طبيعت داراي يک درجه خاصي از قدرت رسانايي برخوردار است که مواد مختلف بايکديگر در اين زمينه باهم تفاوت چشمگيري دارند پس در انتخاب نوع ماده بکار رفته شده بايد اين خصوصيت مهم دقيقا مد نظر قرار گيرد تا در زمانهاي محدودي که براي انجام کرايوليپوليز داريم بتوانيم در کوتاهترين زمان ممکن بدون ايجاد مقاومت در انتقال سرما به اين هدف مهم دسترسي داشته باشيم وظيفه دوم يا در حقيقت خاصيت دوم اين پدهاي آنتي فريز اينست که ماندگاري خوبي در روي سطح پوست داشته باشد تا در اثر مکش دستگاه کرايوليپوليز بسرعت از پوست جدا نشود و وارد مخزن ذخيره ژل نشود چون يکي از ايرادات بسيار بزرگ پدهاي آنتي فريز شرکت ب ک دقيقا همين نکته اساسي است که بسرعت پدهاي آنها خشک شده وباعث سوختگي پوست بيماران ميشود ويکي از شکايات بسيار زيادي که از اين شرکت توسط پزشکان به مراجع قضايي شده در واقع همين سوختگيهاي پوستي ميباشد که در حال بررسي ميباشد پس درنتيجه خاصيت دوم اين پدها اينست که ماندگاري خوبي بر روي سطوح پوست بدن بيماران داشته باشد خاصيت سوم اين پدها اين است که مايع درون آنها قابليت حرکت سيالي خوبي داشته باشند تا در مسير لوله هاي دستگاه کرايوليپوليز توقف جريان نداشته باشند چون در غير اينصورت باعث کند شدن حرکت در لوله ها شده که اين مشکل باعث وارد آمدن فشار به دستگاه مکنده کرايوليپوليز شده که اين مشکل در حقيقت باعث کوتاه شدن عمر دستگاه کرايوليپوليز ميشود وميزان احتمال خراب شدن دستگاه را بالا ميبرد که در نهايت باعث خسارت مالي به پزشکان محترم ميشود در انتها بايد عرض کنم که پدهايي که اينجانب در مرکز لاغري خودم استفاده ميکنم تماما داراي اين خصوصيات منحصر بفرد بوده ودر حقيقت اين خصوصيات فقط در پدهاي آنتي فريز شرکت زلتيک آمريکا وجود دارد که همين امر باعث ميشود که اولا هيچکدام از بيماران من دچار سوختگي نميشوند وچون براي انجام کرايوليپوليز بعلت کيفيت بالاي پدهايم از زمانهاي بالايي استفاده ميکنم تمام بيماران جوابهاي 100درصدي ميگيرند ورضايت عالي بدست مي آيد در ضمن در همين لحظه به تمام همکاران عزيزم اعلام ميدارم که اگر ميخواهند خيالشان در حين انجام کرايوليپوليز راحت باشد وبه هيچ عنوان نگران سوختگي پوست بيمارانشان نباشند وهمچنين رضايت بيمارانشان را بابت نتيجه لاغري 100درصد کسب کنند از اين به بعد براي انجام کرايوليپوليز ديگر از پدهاي متفرقه وچيني استفاده نکنند ومن با کمال ميل حاضرم که به هر تعدادي که نياز داشته باشند از اين پدهاي آمريکايي در اختيارشان قرار دهم. هزينه کرايوليپوليز
منبع: دهباشي