پرسش های متداول شما

کويتيشن چيست و چگونه کار ميکند ؟
کويتيشن يک روش تناسب اندام بدون بيهوشي و بيحسي است که بدون خونريزي ، زخم و جراحي انجام شده و هيچگونه جاي زخم باقي نميذارد.
اين روش ز بين بردن چربيهاي ناخواسته ي بدن کاملا بي خطر ميباشد. در اين روش در هر جلسه از بين رفتن چربيها و کاهش سايز محسوس است.
کويتيشن يک پديده ي طبيعي بر اساس امواج فراصوت با فرکانس پايين است.
اين امواج در آب ميان بافتي بين چربيها ايجاد حباب ميکند که اين حبابها به تدريج بزرگ شده و باعث تخريب ديواره ي سلولهاي چربي ميشود. سلولهاي چربي بر اساس حرکات ايجاد شده از طريق گرما و فشار امواج صوت تخريب شده بدون آنکه به ساير بافتها از جمله ضلات ، عروق و واعصاب آسيبي برساند.
در کويتيشن نياز به استفاده از هيچ دارو و درماني نيست. در ابتدا محيط موضع مورد نظر اندازه گيري ميشود ، سپس ژل روي موضع ماليده ميشود و دستگاه کويتيشن روي موضع حرکت خواهد کرد.
زمان دسترسي بخ نتيجه ي مطلوب و مورد نظر بستگي به سايز موضع و ميزان ضخامت بافت چربي دارد.

سرنوشت چربيهاي تخريب شده چه ميشود؟
سلولهاي چربي بعد از تخريب به فرم تريگليسيريد در مايع ميان بافتي آزاد شده و از طريق فرآيند آنزيمي به گليسرول و اسيد هاي چرب آزاد تبديل ميشود. ليسرول محلول در آب توسط سيستم گردش خون جذب شده و به عنوان منبع انرژي استفاده ميشود. در حاليکه اسيدهاي چرب نامحلول در آب به کبد رفته و به سرنوشت اسيدهاي چرب غداها دچار ميشوند و از بدن دفع ميشوند.

آيا کويتيشن عارضه ي جانبي دارد؟
در اين روش چند عارضه ي جانبي ميتوان انتظار داشت که عبارتند از قرمزي پوست در موضع محل انجام کار که بعد از حداکثر دو ساعت از بين ميرود
تشنگي زياد که با نوشيدن مايعات بر طرف ميشود.
اين عوارض همگي زودگذر هستند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی