پروتکل درمان با دستگاه های کاویتاسیون

همه سيستم هاي کوتيشن ( cavitation ) معمولا داراي تعداد زيادي برنامه هاي از پيش تعيين شده در نرم افزار خود هستند که مي تواند توسط کاربران استفاده شود. همچنين همه آن ها داراي کتابچه راهنماي ويژه اي براي تنظيم پارامترها به ازاي درمان هاي مختلف اند که لازم است حتما توسط کاربر مطالعه شده و رعايت شود. پروتکل کلي درمان به شرح زير است.

قبل از درمان
بررسي و معاينه بيمار و تعيين دقيق مشکلات و نواحي درمان.
تکميل پرونده پزشکي بيمار شامل تاريخچه مشکلات، بيماري هاي زمينه اي، کنترانديکاسيون ها، داروهاي مصرفي احتمالي و غيره و نيز انجام آزمايشات مقتضي در صورت نياز.
در صورت بالا بودن چربي خون بيمار، شروع درمان لازم قبل از شروع درمان با کاويتاسيون.

تعيين BMI. ثبت وزن، تعيين دور کمر و ديگر مشخصات فيزيکي.
گرفتن عکس از شرايط قبل از درمان ( در صورت رضايت بيمار ).
تنظيم برنامه درماني و ارائه توضيح کامل به بيمار در خصوص وضعيت مشکلات، روش درمان و عوارض احتمالي، تعداد جلسات مورد نياز و انتظارات احتمالي از درمان.

حين درمان
انجام درناژ لنفي در صورت لزوم
پاک کردن موضع درمان و مارکه کردن آن
تراشيدن موها در صورت زياد بودن آن ها و ماليدن ژل در موضع
تنظيم پارامترها بر اساس کتابچه و جداول پيشنهادي سازنده يا انتخاب درمان هاي از پيش تعريف شده سازنده
قرار دادن پروب روي موضع و شروع درمان

بعد از درمان
انجام درناژ لنفي بلافاصله بعد از درمان
توضيح عوارض احتمالي، تجويز داروهاي مقتضي و توصيه مراقبت هاي لازم نظير: رعايت رژيم غذايي از جمله کاهش مصرف نمک و چربي و مصرف خوراکي هاي کاهنده التهاب مانند آناناس، مصرف آب فراوان، ورزش و ...