پودر قابض مرکب ( تنگ کننده قوی واژن )

به طور روزمره با بيماراني روبرو مي‌شويم که گرفتار خونروي‌شديد دوران قاعدگي، دوره‌هاي کوتاه سيکل قاعدگي، خونروي‌هايي در فواصل دوران قاعدگي مي‌باشند. مي‌توان تاحدودي با استفاده از درمانهاي هورموني، NSAID، ترکيبات آهن... به کنترل اين موارد پرداخت، ولي همواره عوارض ناشي از اين درمانها اجتناب ناپذير مي‌باشد.

در طب سنتي، به درمانگرهاي گياهي اشاره شده که به شکل مفرد يا ترکيبي مي‌توان درکاهش خونروي‌هاي زنان بدون عوارض جانبي قابل توجه به کمک دهنده استفاده نمود.نکته‌ي قابل توجه که در اين گياهان به صورت فراگير ديده مي‌شود، وجود تانن، اسيد تانيک، اسيد گالوتانيک، گالوتانن در پوست، ميوه، برگ... تعداد زيادي از آنها مي‌باشد. براي نمونه در پوست درخت بلوط، پوست ريشه و ساقه‌ي انار، برگ خشک سماق، انجبار، گلنار و ... براي پي بردن به مکانيسم تأثير گذاري اين گياهان دانستن خواص تانن و چگونگي مصرف آنها مفيد مي باشد.

از خواص درماني تانن‌مي‌توان به موارد زيراشاره نمود:
قابض، ضد اسهال، بندآورنده‌‌ي خون، رفع خونروي معده، خونروي فواصل قاعدگي، رفع اخلاط خوني، کمک در درمان آب آوردن انساج، آلبومينوري ناشي از ضايعه‌ي کليه‌ها.
در استعمال خارجي به علت قابض بودن در تنگي واژن و مقعد ، رفع ترشحات واژينال، اگزماهاي ترشح دار، زيادي ترشح عرق، ترک و شکاف نوک پستان، سوختگيها، بواسير، ترک وخراش ناحيه‌ي مقعد، بيماريهاي نزله‌يي حنجره‌ و بيني، خنثي کردن ترکيبات سمي آنتي‌هيستامينها مؤثر بوده، همچنين ممکن است با ايجاد يک پوشش، محافظي براي زخمهاي تازه التيام يافته شود.
اين محصول براي استرحاي رحم، کثرت طمث (خون ريزي زياد)، افتادگي دحم، رطوبات و لزوجت آن و التهاب رحم و از همه مهمتر خاصيت بسيار بالايي در تنگ کدرن واژن دارد. اين محصول کاملا گياهي بوده و هيچگونه عوارضي گزارش نشده است.از مهمترين ترکيبات اين محصول گلنار پوست انار،‌مازو، مورد و... مي باشد که 100% طبيعي مي باشد.