چه کسانی برای برای درمان کرایولیپولیز گزینه مناسبی نیستند؟

اگر ميخوهيد بدخوري ها و اشتباهات گذشته را ادامه دهيد شما گزينه مناسبي براي کرايوليپوليزنيستيد حتي اگر جراحي کنيد و20 کيلو چربي را خارج کنيد اگر برنامه غذايي درستي نداشته باشيد و بد خوري کنيد دوباره چاق مي شويدچه بسا دوستان و اقوام خود را ديدهايد که جراحي يا ساکشن مي کنند و لي بعد ار چند ماه دوباره چاق مي شوند.کنترل وزن مانند مسواک زدن است که هرروز و هر شب بايد مسواک بزنيد و مراقب دندانهايتان باشيد.هميشه بايد مرافب وزن خود باشيد همانطور که نميگوييد ديشب مسواک زده ام امروز نميزنم هميشه بايد وزن خود را کنترل کنيد.
اگر BMI يا شاخص توده بدني شما بيش از 35 است يا اضافه ورن شما خيلي زياد است
اگر داروهايداروهاي کورتيکوستروئيد يا استروئيدي يا حاوي کورتون مصرف مي کنيدمانند پردنيزون دگزامتازون و بتامتازون و هيدروکورتيزون
اگر مشکلي در ارتباط با غدد داريد (مثل کم کاري تيروييد با مشکل افرايش ترشح پرولاکتين ...)
اگر کيست درمان نشده داريد
اگر مبتلا به پرخوري عصبي هستيد
اگرفعاليت بدني کمي داريد و انرا اصلاح نمي کنيد
اگر مشکل افسردگي داريد
بهتر کرايوليپوليزانجام ندهيد و اول به دنبال درمان علت چافي خود باشيد به خاطر داشته باشيد هيچ کدام از دستگاههاي لاغري موضعي معجزه نمي کند و در درجه اول ايد علت چافي خود را بيابيد و انرا اصلاح کنيد و گرنه اين روشها ماندگار نيستند
منبع: http://www.armitaclinic.ir/