چگونه روش غیر تهاجمی کرایولیپولیز عمل می کند؟

فرايند از بين بردن چربي اضافي در بدن توسط روش کرايوليپوليز:
1- بعضي از چربي هاي سر سخت در بدن نسبت به ورزش و رژيم غذايي مقاوم و ايمن هستند.

2- CoolSculping سلول هاي چربي را تا دماهايي که باعث آپوپتوز (مرگ کنترل شده) سلول هاي چربي مي شود، سرد مي کند.

3- هيچ صدمه اي به اعصاب يا ديگر بافت ها وارد نمي شود؛ زيرا ليپيدها در سلول هاي چربي در دماهايي بالاتر از دماي کريستاليزاسيون (انجماد) آب در ديگر انواع سلول ها، کريستاليزه (منجمد) مي شوند.

4- طي مراحل گفته شده، سلول هاي چربي وارد يک توالي مرگ کنترل شده گشته و به تدريج طي چند هفته يا چند ماه بعد توسط سيستم ايمني حذف مي گردند.

5- ضخامت لايه چربي به مقدار زيادي کاهش مي يابد.

6- کاهش لايه چربي در محدوده هدف، منجر به بهبود ظاهر پهلوها و ساير مناطق بدن مي گردد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی