چگونگی لاغری شکم با آب گرم

لاغري شکم و رها شدن از چربي هاي اطراف شکمي کاري تقريبا مشکل است و هميشه يادآور انجام حرکات ورزشي سخت و سنگين است. اما به جز ورزش راه ديگير هم هست.
لاغري شکم تقريبا آرزوي اکثر انسان هاي عصر تکنولوژي و بي تحرکي است. در ادامه روش جديد لاغري سريع شکم را که محققان به تازگي آن را ثابت کرده اند را به شما معرفي مي کنيم.

براي شکستن چربي هاي شکمي کافي است روزانه چندين بار با کمپورس هاي مخصوص آب داغ چربي هاي ناحيه شکم و پهلوي خود را آب کنيد.
بررسي ها نشان مي دهند دانشمندان با انجام مطالعات و تحقيقاتي برروي ?? مرد و زن دريافتند آن دسته از افرادي که آب جوش و ولرم زياد مصرف مي کنند و چندين مرتبه در روز شکم خود را با آب داغ ماساژ مي دهند سريعتر به اندام و فرم مناسب دلخواه خود دست مي يابند.
آب جوش با افزايش شريان هاي خوني و ايجاد تحرک در توده هاي چربي از تراکم و انباشته شدن آن ها مي کاهد.
کنيد.
بررسي ها نشان مي دهند دانشمندان با انجام مطالعات و تحقيقاتي برروي ?? مرد و زن دريافتند آن دسته از افرادي که آب جوش و ولرم زياد مصرف مي کنند و چندين مرتبه در روز شکم خود را با آب داغ ماساژ مي دهند سريعتر به اندام و فرم مناسب دلخواه خود دست مي يابند.