کاربرد های اسکارلت یا FRACTIONAL RFچیست؟

ليفتينگ (Skin Tightening)
درمان شلي و افتادگي پوست صورت و بدن و افزايش قوام پوست (Skin Laxity)
جوانسازي پوست صورت و بدن
درمان اسکارها از جمله اسکار آکنه (به ويژه در ترکيب با ليزر فرکشنال)
روشن تر شدن پوست به علت تحريک کلاژن سازي
درمان چربي بيش از حد پوست
درمان آکنه فعال با از بين بردن باکتري مولد آکنه
کاهش استريا يا خطوط ناشي از تغييرات وزني و کشيدگي پوست

مراقبت هاي پوستي :
درمان منافذ بازپوستي
پيلينگ بدون ايجاد آسيب پوستي
کاهش ترشح سبوم و درمان سبوره درمان ضايعات عروقي پوست و روزاسه
کاهش چين و چروک حتي در نزديکترين مناطق به چشم
از بين بردن خطوط خنده و اخم Fine
درمان لک، پيگمنتاسيون وPIH
شفاف کردن پوست

موارد منع انجام دستگاه اسکارلت يا FRACTIONAL RF چيست؟
ديابت کنترل نشده يا دچار عارضه
بارداري
عفونت فعال و شديد در مراحل انجام کار
افرادي که Pace Maker دارند
اختلالات انعقادي
سابقه ايجاد کلوئيد
فشار خون کنترل نشده