کاهش سایز شکم

توضيح دستگاههاي گروه LPG:
1 ) LPG يا اندرمولوژي:
عروق خوني و لنفاوي در زير چربيهاي سلوليتي هستند، در زمان رشد و بد شکلي سلوليتها، چربيهاي سلوليتي ابتدا (به سمت عروق خوني و لنفاوي) رشد مي کنند و پس به سمت بيرون ، پس در نتيجه عروق خوني و لنفاوي تنگ گرديده يا که در اثر آن اکسيژن و مواد غذايي به سلولهاي چربي نرسيده و مواد زايد سلوليتها نيز از طريق عروق خوني دفع نمي گردد به همين خاطر با استفاده از دستگاه LPG يا اندرمولوگ با حرکات صحيح و مانور ها يعلمي و در جهت هاي مختلف ، گردش خون و لنف را توضيح نموده و به همين دليل اکسيژن رساني و دفع مواد زايد تا حدودي اصلاح مي گردد.
پس LPG يا اندرمولوگ تنها با تصحيح گردش خون و لنف باعث کاهش حجم سلولهاي چربي مي گردند.

2) دستگاه CAVITATION يا کاويتاسيون:
دستگاه CAVITATION يا کويتيشن يا کاويتاسيون از طريق امواج اولترا سونيک و توليد 600 ميليون موج در ثانيه باعث شکسته شدن چربيها و کاهش حجم چربيها مي گردد.
در نتيجه روش CAVITATION يا کاويتاسيون يکي از روشهاي موثر در کاهش حجم سلولهاي چربي مي با شد.

3) دستگاه RF يا راديو فرکوينسي:
-دستگاه RF يا امواج راديو فرکوينسي از طريق امواج راديويي(RF) باعث تحريک کلاژن سازي در اپيدرم شده و ليفت خوبي براي پوست ايجاد مي کند.

نکته اي در مورد LPG يا اندرمولوک بايد در نظر داشتبه چند علت مهم اگر مراجعين از گروه LPG يا اندرمولوک ناراضي هستند :
1-کاهش سايز يک روش علمي و پزشکي مي باشد که علم آزاد در دانشگاه هاي معتبر دنيا مثل سورسن به عنوان واحد هاي درسي براي دانشجويان فلوشيپ ( فوق تخصص ) زيبايي تدريس مي نمايند متاسفانه شاهديم که اين روش توسط افراد نا آگاه در باشگاه ها ، سالن ها ورزشي و زيبايي انجام ميشود که تاثيرات مخربي را بر اندام مراجعين ميگذارد

2-گروه LPG يا اندرمولوگ شامل گروهي از دستگاه ها است يعني دستگاه LPG ، دستگاه RF ، دستگاه cavitation يا کاپيتاسيون 100 * u starvac ، دستگاه mcare و يا leg preaaure است يعني براي درمان چاقي موضعي بايد در هر جلسه حداقل از سه دستگاه استفاده شود و زمان يک تا چهار ساعت هر جلسه طول خواهد کشيد

3- حرکات دستها ، زمان استفاده از دستگاه ها و مانور هاي بر روي موضع منوط به گذراندن دوره هاي علمي و حداقل 320 ساعته مي باشد مه متاسفانه در ايران شاهديم که فروشندگان دستگاه ها با يک کلاس 2 ساعته به اپراتئر ها آموزش داده و آنها شروع به کار بر روي مراجعين مي نمايد که همين امر موجب مي شود جواب قابل قبولي در کاهش سايز و رفع چاقي موضعي نداريم

پس نتيجه ميگيريم :
الف ) استفاده از دستگاه به صورت تنهايي و در مدت زمان 30 دقيقه اي هيچ تاثيري جدي بر روي شخص نداشته و يک کلاهبرداري شامل مي باشد .
ب )فروش پکيج و يا بسته هاي يک با تخفيف براي افراد مختلف کاملا غير علمي بوده زيرا بدن هر شخص ديگر متفاوت است و ميبايست از روش هاي متفاوت براي اشخاص مختلف استفاده نمود .
ج ) استفاده از دستگاه RF تنها براي ليپوليز کاملا غير عملي است .
د ) استفاده از دستگاه cavitation يا کاويتاسيون به تنهايي موجب ايجاد کبد چرب مي شود .
ه ) استفاده تنها از دستگاه LPG يا اندرمولوگ به تنهايي موجب بد شکلي و شلي شکم مي شود
و ) انجام کليه کارهاي فوق بدون نظارت پزشک ممکن است باعث آسيب رسيدن به اندام دروني گردد .

تذکر 1 : گروه LPG و يا اندرمولوگ از 60 روز بعد از زايمان توصيه مي گردد .
تذکر 2 : گروه LPG و يا اندرمولوگ به زيبايي تناسب اندام کمک شاياني مي کند پس پزشک بايد به اصول حرفه اي تناسب اندام آشنا باشد.
تذکر 3 : از دستگاه هاي چيني و کره اي به دليل آسيب رسانيدن به اندام دروني پرهيز نمايد .
تذکر 4 : گروه LPG و يا اندرمولوگ موجب کاهش حجم سلولهاي چربي مي گردد .
تذکر 5 : چون سلوليتها ظرف مدت 4 تا 5 سال ايجاد مي شود در صورت از بين رفتن 4 تا 5 سال طول مي کشد که دوباره ايجاد شود .
و آخر اينکه ترکيب گروه LPG يا اندرمولوگ با کرايوليپوليز بهترين روش کاهش سايز و رفع چربي ها و چاقي موضعي مي باشد .