کرایولیپولیز رژیم غذایی نمی خواهد

آيا واقعا بدون رژيم غذايي ميتوان با کرايوليپوليز لاغر شد؟؟
حتي اگر جراحي کنيد و20 کيلو چربي را خارج کنيد اگر برنامه غذايي درستي نداشته باشيد و بد خوري کنيد دوباره چاق مي شويدچه بسا دوستان و اقوام خود را ديدهايد که جراحي يا ساکشن مي کنند و لي بعد ار چند ماه دوباره چاق مي شوند.کنترل وزن مانند مسواک زدن است که هرروز و هر شب بايد مسواک بزنيد و مراقب دندانهايتان باشيد.هميشه بايد مرافب وزن خود باشيد همانطور که نميگوييد ديشب مسواک رده ام امروز نميزنم هميشه بايد وزن خود را کنترل کنيد.

هيچ دستگاه لاغري وچربي سوزي به تنهايي نمي تواند مشکل چاقي را حل نماييد مگر اينکه به همراه استفاده از اين دستگاه ها از دستورالعمل مشاور تغذيه نيز استفاده کرد تااينکه هم نتيجه بهترين حاصل شود وهم اينکه دچار مشکلات ديگرفيزيکي نشويد.

لذا شما با استفاده از نظرات کارشناس تغذيه ورژيم درماني مي توانيد طي حداقل چهار ماه به يک نتيجه مطلوبي برسيد. در مورد دستگاه کرايو ليپوليز بايد گفت که نه اين دستگاه بلکه اکثر روش هاي لاغري موضعي بيشتر براي کاهش سايز مطلوب هستند. بنابراين براي کاهش وزن به تنهايي در پي استفاده از دستگاه ها نباشيد.
منبع: http://www.armitaclinic.ir/