کویتیشن و RF و مزوتراپی چگونه افراد را لاغر می کنند؟

کويتيشن فرايندي از سيستم‌هاي فراصوت است که در آن ميکرو فضاهاي خالي (حباب هاي بسيار ريز) ايجاد مي‌شود که آنقدر رشد مي‌کنند که منفجر مي‌شوند. اين انفجار حباب‌ها، امواج فشاري به مايعات اطراف وارد کرده که فعاليت ميان آب ميان سلولي و چربي را تحريک مي‌کند و در نهايت منجر به متلاشي شدن غشاي سلول چربي مي‌شود. تحريک مداوم با امواج فشار کويتيشن تخريب محتواي تري‌گليسيريد و امولاسيون داخل چربي را در پي خواهد داشت. اسيد چربي باقي مانده به وسيله سيستم لنفاوي و ادرار دفع خواهد شد.

RF: اگر موضعي از بدن با امواج راديويي (RF) قرار گيرد، امواج راديويي با فرکانس بالا توليد و از بافت‌هاي بدن عبور کرده و موجب توليد حرارت عمقي به ميزان 38 تا 44 درجه سانتي‌گراد در آنها مي شود و با اين عمل متابوليسم بافتي و گردش خون مويرگي افزايش پيدا کرده و چربي ها وارد چرخه سوخت وساز مي‌شوند. در نهايت اين عمل باعث افزايش خونرساني به سلول‌ها، پاکسازي و حرکت سموم و مواد زائد از موضع و افزايش خاصيت الاستيکي عضلات موضع و لاغري موضعي مي‌شود.

مزوتراپي: در اين روش مقادير جزئي داروهاي خاصي که تقريبا همگي تاييدشده هستند، طي تزريقات مکرر مستقيم وارد بافت چربي مي‌شود که اين داروها متابوليسم بافتي و سلولي را افزايش داده و نيز به خرد کردن چربي‌ها و افزايش انتقال آنها به بافت‌هاي ديگر براي سوخته شدن داخل سلول‌ها کمک مي‌کند. همچنين تا حدودي باعث تخريب بافت سلوليت شده و تا حدودي پوست را سفت‌تر کرده و ترک‌هاي سلوليتي آن را کاهش مي‌دهد.